HİZMETLERİMİZ

 • İthalat
 • ithal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Serbest Dolasıma Girii işlemlerinin uygulanması,
 • Dahilde isleme Rejimi uygulamaları,
 • Yatırım Teşvik Rejimi uygulamaları, TAREKS İzni Alımı
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,
 • Ordinonun alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.i.P. tespiti,
 • Kuşat yapılması,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması,
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
 • ilgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
 • ihracat
 • ihraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte isleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 mense şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk
 • Tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.i.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • ihraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

Yorumlar kapatıldı.