HİZMETLERİMİZ

İTHALAT İŞLEMLERİ

İthalat eşyasının GTIP’inin tespit edilmesi. İthalat için gerekli ön müsaadelerin alınması. İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa Konşimento Cirolarının yaptırılması. Ordino alınması. T.C. Gümrük Beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat(ön tespit) yapılması. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması. Teminatların yatırılması. Eşyanın yalep edilen adrese teslimi. Teminatların Çözülmesi. Gümrük vergi ve resmi harçların ilgili saymanlıklara yatırılması. Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması. Geçici ithalatta eşyanın giriş/çıkışının yapılması. İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için tüm analiz ve raporlarların alınması ve hazırlanması.

İHRACAT İŞLEMLERİ

İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak zibilite çalışmasının yapılması. Sağlık sertikası, Kontrol belgesi, A.T.R. Eur-1 Mense şahatnamesi. Ticaret Odası tastikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tastik işlemleri vb. yapılması. Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması. İhraç faturanın düzenlenmesi. Eşya ile ilgili G.T.I.P. tespiti. Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen ve saiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması. İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannemesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması. Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi. Geçici ihracat işlemlerinin ve süreçlerinin takibi. Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi. Gümrük çıkış beyanamesi kapatılması. Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatı nüshasının firmaya teslimi.