İSTENİLEN BELGELER

Gümrüğe firmanız adına sunulacak dosya için istenen evraklar:

1. İMZA SİRKÜSÜ
2. TİCARET SİCİL GAZETESİ
3. ODA FAALİYET BELGESİ
4. VERGİ MÜKELLEFİYET YAZISI
5. İMZAYA YETKİLİ KİŞİNİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

NOT:Tüm evraklar asıl ya da noter onaylı asıl olmak mecburiyetindedir.